Fastholdelse af sygemeldt medarbejdere

Mindre som større virksomheder kan kontakte Ressourcegruppen for konsulentbistand ved sygemeldinger. Vi forestår al kontakt til jobcentre, forsikringsselskaber, sundhedsvæsen og mange andre steder, og er virksomhedens bindeled til alle indgange i offentlig regi.

Vi tænker i løsninger i og udenfor virksomheden, med fokus på at samarbejdet mellem virksomhed og medarbejder kan fastholdes. Ressourcegruppens fokus er hurtigst muligt at få medarbejderen tilbage i relevante arbejdsfunktioner.

Et samarbejde omkring en sygemeldt medarbejder tager altid afsæt i en aftale, om i hvilket omfang I ønsker at trække på Ressourcegruppens ydelser.

Outplacement

I tilfælde, hvor den sygemeldte ikke kan vende tilbage eller tilbydes andre arbejdsfunktioner, og står overfor at skulle søge andre veje på arbejdsmarkedet, tilbyder Ressourcegruppen et outplacementforløb i og efter opsigelsesperioden.

Omfanget af outplacementforløbet bestemmes af virksomheden og vil typisk bestå af følgende:

  • rådgivende samtaler for at få øje på nye muligheder på arbejdsmarkedet
  • udarbejdelse af kompetenceprofil – herunder afdækning af faglige og  personlige kompetencer
  • udarbejdelse af CV  / ansøgning og efterfølgende virksomhedskontakt

 

At tilbyde en opsagt medarbejder et outplacement forløb, sender positive signaler til blivende medarbejdere og mindsker den interne uro, som kan opstå ved opsigelser på en arbejdsplads. At virksomheden vælger at tage hånd om en opsagt medarbejder, reducerer tab af effektivitet og motivation og signalerer, at virksomheden tager sit sociale ansvar alvorligt.