Jobcentre:

Sagsbehandling:

Sygedagpengesager
§ 19 redegørelser i forbindelse med afklaring af hvorvidt der kan rejses en ansøgning om førtidspension, udarbejdelse af rehabiliteringsskemaer.
§ 70a redegørelser i forbindelse med fleksjobberettigelse, udarbejdelse af rehabiliteringsskemaer.

Kontanthjælpssager
§ 19 redegørelser i forbindelse med afklaring af hvorvidt der kan rejses en ansøgning om førtidspension, samt udarbejdelse af rehabiliteringsskemaer.
§ 70a redegørelser i forbindelse med fleksjobberettigelse, samt udarbejdelse af rehabiliteringsskemaer.

Konsulentbistand med input til brug for den videre sagsbehandling.

Fleksjobsager
Samtale med borgeren til brug for revurdering af sagen, indeholdende udarbejdelse af rehabiliteringsskemaer og redegørelse.

Vikaropgaver
Assistance til fx. en sagsstamme. Dette tilbydes i alle sagstyper.

Konsulentopgaver:

Screening af sagsstammer
Ved screening af sagsstammer peges der på hvilke skridt der kan tages i sagen fremadrettet.

Sagsgennemgang til brug for videre sagsbehandling fx. ved varigheds indtræden i sygedagpengesager og § 7 vurderinger.

Sagsgenopretning

Opkvalificering af personale
Tilbydes indenfor sygedagpengeområdet mhp. effektivisering og flow i sagsgange. Opkvalificeringen er primært bestående af sags-supervision, med fokus på fremadrettet indsats og håndtering af den ”svære” sag. Opkvalificering kan suppleres med temaer om systematisk sagsbehandling som tilpasses kommunens sygedagpengestrategi.

Familieafdelinger:

Sagsbehandling:

Udarbejdelse af § 50 undersøgelser ( fx ICS)

Afholdelse af tværfaglige møder  – herunder netværksmøde.

Vurdering og afdækning af underretninger ift. indsatsniveau

Konsulentopgaver:

Screening af sagsstammer – herunder prioritering af sager

Ledelsestilsyn

Faglig gruppesupervision

Individuelt personlig supervision ift. svære sager

Sagsgenopretning

Opkvalificering af personale

Undervisning i ICS udredningsmodellen

Individuel sagsprioritering

Mentorstøtte til at udvikle systematisk sagsarbejde og struktur i dagligdagen