Ressourcegruppen har specialiseret sig indenfor udvikling og synliggørelse af eksisterende ressourcer hos ledere, medarbejdere samt borgere.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med processer i tilsyneladende fastlåste situation samt sagsbehandling i indsatstunge borgersager indenfor både familie- og beskæftigelsesområdet.

Vores kompetencer spænder vidt og vi tilbyder viden indenfor psykologiske processer, supervision, coaching, undervisning kombineret med indsigt i betingelserne i politisk styrede organisationer og en stor socialfaglig viden på børnefamilie- som beskæftigelsesområdet.

Vi tilbyder specifikke kompetencer indenfor ledelse herunder projektledelse, prioritering af sagsstammer, fagligt ledelsestilsyn, personaletræning, undervisning, mentorstøtte, virksomhedskonsulent, sagsgenopretning, § 50 undersøgelser i børnesager (ICS), udarbejdelse af rehabiliteringsplaner samt rundbordssamtaler.

Vores kunder er primært kommunale Jobcentre, Familieafdelinger . Herudover samarbejder vi med anden aktør virksomheder og fagforeninger som supplement til deres daglige drift.

Vi tilpasser udviklingsforløb til eksisterende tiltag hos kunden, så forløbet så vidt muligt indgår som supplement til øvrige tiltag i organisationen.

På samme måde tilpasser vi sagsarbejde til kundens aktuelle faglige udgangspunkt og serviceniveau – organisatorisk, fagligt som økonomisk.

Vi håber og tror at vi inspirerer vores kunder til at skabe en bevægelse i retning af større ressourceudnyttelse individuelt som organisatorisk.

 

Ressourcegruppen ejes af Vibeke Hervik og Hanne Mortensen.